Logo_Hout-van-je-Stad

Project Stadsplank Vattenfall eik havengebied Moerdijk

Deze bijzondere Stadsplank is gemaakt van een 35 jaar oude eik uit het haven- en industriegebied Moerdijk. Dit industrieterrein ligt aan het Hollandsch Diep ten westen van de snelweg A16 en Moerdijkbrug op 2500 Hectare grond.

Vattenfall heeft de ambitie om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken en bouwt bij het industrieterrein een windpark van 7 windmolens. In 2020 is het windpark volledig operationeel en wekken alle zeven windmolens stroom op. Vanaf dat moment levert Windpark Industrieterrein Moerdijk genoeg energie voor 20.000 huishoudens.

Om de windmolens een goede plek te kunnen geven, zijn enkele bomen verwijderd. De bomen zijn eigenlijk vervangen door een stalen energieopwekkende variant van 180 meter hoog. Alle bomen die plaats hebben moeten maken voor dit Windpark worden opnieuw in de directe omgeving geplant. De zes bomen gebruikt voor deze Stadsplanken hebben gestaan op de plaats waar nu de meest Oostelijke windmolen staat.