Logo_Hout-van-je-Stad

Streekplank – Es Natuurpark Lelystad 1982 – 2016

Op de bodem van de voormalige Zuiderzee wonen en werken nu honderdduizenden mensen alsof het de normaalste zaak van de wereld is, terwijl een polder van deze omvang juist uniek in de wereld is. De polder, bestaand uit Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland, is tussen 1957 en 1968 drooggemalen en is daarmee de jongste landstreek van Nederland. Per 1 januari 1986 is de Flevopolder samen met de Noordoostpolder de 12e provincie van Nederland geworden; Flevoland.

De inpoldering van de Zuiderzee was oorspronkelijk bedoeld als bescherming tegen overstromingen, maar al snel ontstonden nieuwe ideeën en plannen voor het gebruik van het enorme oppervlak drooggevallen grond. Direct na het droogleggen van de Flevopolder presenteerde de Amsterdamse dierentuin Artis vanwege ruimtegebrek in Amsterdam het ambitieuze plan om uit te breiden met een wildpark.

Het park werd aangelegd onder de naam Natuurpark  Lelystad en kreeg rond 1990 de huidige structuur. Sinds 1994 is het beheer in handen van Het Flevo-landschap.

Het natuurpark herbergt nu bedreigde diersoorten zoals wisenten, Przewalskipaarden, otters, bevers en Pater Davidsherten, maar ook minder bedreigde diersoorten zoals wild zwijnen, edelherten, elanden en ooievaars zwerven er rond. Het park ziet er natuurlijk en aantrekkelijk uit met afwisselend bos, struweel, grasland en open water.

Voor deze snijplank is de gewone es (Fraxinus excelsior) gebruikt die aan het pad bij de wisenten stond. De es kan behoorlijk groot worden tot wel 45 meter hoog (excelsior). De es is herkenbaar aan het oneven dubbel geveerde blad. De es komt laat in blad en verliest het in de herfst ook weer snel. “Staat de Eik voor d’Esch in blad, ’t zomerweer wordt schoon, niet nat. Tooit de Esch zich voor den Eik, regenstroom wacht weg en dijk”. De es maakt pas na 40 jaar kernhout dat donkerder van kleur is dan het witte spinthout. Door de dubbele kleur wordt dit ook wel “olijfessen” genoemd. De es levert mooi, hard en taai hout dat gebruikt wordt voor vloeren, meubels en betimmeringen. Ook gereedschapstelen en gymnastiektoestellen worden van essen gemaakt.

Deze Stadsplanken zijn niet alleen via onze webshop verkrijgbaar maar ook in de bijzondere werkplaats van de makers; Kuperus & Gardenier op de Bolderweg 47, 8243 RD Lelystad. info@kuperusengardenier.nl