Logo_Hout-van-je-Stad

Funderingshout Spaarndam

Deze bijzondere snijplank is gemaakt van de funderingspalen van de Kolksluis Spaarndam, de oudste nog werkende sluis van Europa. De sluis dateert uit 1285 en dankt zijn naam aan het gebruik van een kolk (wiel) die bij een eerdere damdoorbraak was ontstaan.

In de 13e eeuw werd het Spaarne afgedamd van het IJ met als doel om zout water en een hoge waterstand afkomstig uit het IJ in het Spaarne tegen te gaan. In de dam (Spaarndammerdijk) legde men spuisluizen aan om zo het waterpeil te reguleren, waarbij met gelijk peil de schepen erdoor konden varen. Bij de sluis ontstond bedrijvigheid die voornamelijk gericht op de passerende schepen; zeilmaker, mastenmaker, kruidenier, caf├ęs; dit was het begin van Spaarndam.

De Kolksluis werd door de eeuwen heen meermaals gerestaureerd en bij de laatste renovatie van 2021 zijn eeuwenoude eikenhouten funderingspalen tevoorschijn gekomen. Deze palen hebben onder de kademuren gestaan als fundering zodat deze niet in het drassige veenland zouden verzakken. De Kolksluis is sinds 2009 in gebruik voor recreatievaart. Vrijwillige sluiswachters van de Stichting Kolksluis Spaarndam bedienen handmatig de sluis in de weekenden tijdens het vaarseizoen.


Ook bijzonder is het gegeven dat het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft dendrochronologisch onderzoek  laten uitvoeren op de opgegraven funderingspalen en daaruit blijkt dat het hout dateert uit einde 17e eeuw. Er is zelfs documentatie te vinden over de aankopen van eikenhouten fundatiepalen in het jaar 1778.

Het eikenhout van deze palen is hard, weerbarstig en warrig, en na zoveel jaren in de brakke grond zat het vol met kiezels en schelpdiertjes en het stonk een uur in de wind. De palen zijn gezaagd in planken en na 8 maanden drogen in een droogloods geschaafd en bewerkt tot Stadsplanken met een eigen signatuur. Prachtig hout met een diepzwarte tekening.

Project in samenwerking met Vogelvrijdesign . Deze gelimiteerde snijplanken zijn tevens te bestellen via Vogelvrijdesign