Logo_Hout-van-je-Stad

Els Ommoordseveld Prins Alexander 1981-2018

Deze bijzondere Stadsplank is gemaakt van het hout van een oude es die 45 jaar die zijn leven heeft doorgebracht op het Calunapad in het Ommoordse Veld bij Prins Alexander. Zo vlak langs de Rotte moet de Es een uitzicht hebben gehad waar je als stadsbewoner jaloers van zou worden. Het Ommoordse Veld is de uitloopzone van de Rotte de wijk Ommoord in. Dit is nog een oud stukje oorspronkelijk polderlandschap dat een hoge cultuurhistorische waarde heeft. De oude polderindeling door sloten en langgerekte kavels is hier nog zichtbaar. Het Ommoordse Veld bevat voor Rotterdam unieke orchideeƫnvelden die een aantal jaar geleden zijn uitgebreid.

In het begin van de 19e eeuw bestond dit gebied nog grotendeels uit 2 plassen. De Veenderij in het westelijke deel grenzend aan wat nu Klaverbuurt heet en het Pennegat wat op de plaats van de huidige buurt Keizershof lag. De plassen waren ontstaan door het afgraven van veen voor het winnen van turf. Turf was lange tijd een veel gevraagde brandstof. Na 1867 werden de plassen drooggelegd en ontstonden er nieuwe hooi- en weilanden.