Logo_Hout-van-je-Stad

HOUT VAN DICHTBIJ IS DUURZAAM

De huidige tijd vraagt om circulariteit, duurzaam materiaalgebruik en minder transportkilometers. Voor ons is dat altijd logisch geweest. Hout dat van dichtbij komt is prachtig en en draagt historie en herinnering met zich mee. We zoeken voor ons hout altijd een toepassing of afzet in de buurt. En andersom geldt hetzelfde. Voor een project gaan we actief op zoek naar hout dat in de buurt gerooid is. Via gemeenten, boomrooiers, boomverzorgers of hoveniers. En we verwerken zoveel mogelijk van het stamhout dat we zagen. Dus ook juist de imperfecte stukken hout; die geven een meubel of een product karakter. We gebruiken graag transparante afwerkingen als oliën op natuurbasis of matte lakken. We vinden dat het leven van een boom zichtbaar moet blijven in het product.

LOKALE GRONDSTOF

Wat we in het huidige bouwlandschap zien is dat de lokale ambacht enorme hoeveelheden hout van ver buiten de Nederlandse grenzen verwerkt en dat tegelijkertijd lokaal hout nog bijna altijd als inferieur hout ons via ‘de handel’ of de biomassa verlaat. En dat terwijl we juist MEER LOKALE GRONDSTOFFEN zouden moeten gebruiken. De houtcirkel is dus niet rond. Daar gaan wij zichtbaar tegenin door te laten zien dat je met lokaal hout relevante projecten kan realiseren met een minimum aan transportkilometers en uitstoot.

GECERTIFICEERD HOUT EN STADSHOUT

Duurzaamheid en circulariteit speelt steeds vaker een beslissende rol in bouwprojecten en aanbestedingen. Certificering zoals FSC-, PEFC- of MTC. zijn vaak vereist door architecten-/aanbestedingsbestekken. Lokaal hout dat niet uit productiebossen komt zoals stadshout heeft vooralsnog geen certificering. Dat vinden wij meer dan vreemd want duurzamer dan stadshout kan niet. Gelukkig zien we meer en meer architecten en bouwers die in bestekken voorschrijven dat het te gebruiken hout liefst uit eigen stad afkomstig moet zijn. Ook consumenten zijn zich er vaker bewust van dat bijvoorbeeld tropisch hardhout, ondanks diverse keurmerken, vaak geen duurzame keuze is. Waar lokaal hout dat wel is.

MILIEUPRESTATIE GEBOUWEN

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. Daarin kan het dus gunstig zijn om met lokaal circulair (stads)hout te werken, zeker als het om wanden en vloeren gaat met significante m2 oppervlak. De MPG zal de komende jaren steeds meer naar beneden bijgesteld worden waardoor er steeds strenger op gebruik van duurzame materialen wordt toegezien. Bron: RVO