Logo_Hout-van-je-Stad

Iep Stormhout Amsterdam Centrum

Deze bijzondere Stadplank is gemaakt van het hout van één van de Amsterdamse iepen die helaas door de wind is geveld. In de nacht van 5 op 6 juni 2019 heeft Nederland een flinke zomerstorm moeten trotseren. Met name Amsterdam is zwaar getroffen. In de gehele stad zijn talloze bomen omgewaaid. Alleen al in stadsdeel Centrum zijn er zo’n 150 gesneuveld.

De iep (Ulmus), tevens bekend als de olm, is een geslacht van loofbomen dat uitermate geschikt is als stadsboom. De transparante kroon zorgt dat het licht niet geheel wordt weg- genomen en de gevels goed zichtbaar blijven. Iepen zijn sterk, gedijen op verschillende soorten gronden, zijn bestand tegen natte en droge omstandigheden, niet gevoelig voor zilte zeewind en luchtvervuiling, en ze verdragen – tot op zekere hoogte – beschadigingen en verharding. (Jammer genoeg is zelfs de iep niet altijd opgewassen tegen een storm.) Van oudsher is de iep sterk verbonden met Amsterdam en is karakteristiek voor het straatbeeld. Vele reizigers van toen en toeristen van nu verwonderen zich over de groene uitstraling van de stad, die echt uniek is te noemen t.o.v. andere wereldsteden. Amsterdam telt de grootste iepenpopulatie ter wereld. De ca. 70.000 iepen (in zo’n 60 verschillende soorten) worden het ‘groene goud’ van Amsterdam genoemd.