Logo_Hout-van-je-Stad

Hout van de oude masten van VOC schip Amsterdam

Deze kaasplank is gemaakt van het hout van de oude masten van de replica VOC-schip Amsterdam. Dit monumentale schip ligt sinds 1991 aan de steiger van Het Scheepvaartmuseum. Het schip is één van de belangrijkste publiekstrekkers van het museum en een landmark van de stad Amsterdam geworden.

Historie
Eind jaren ‘80 werd het schip gebouwd naar voorbeeld van het spiegelretourschip Amsterdam dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) gebruikte om goederen te vervoeren van Europa naar Azië. Dit schip is tijdens de eerste reis in 1749 voor de kust van Hastings (Engeland) vergaan. Op basis van gegevens uit het scheepswrak werd de replica in 5 jaar gebouwd met als hoofddoel om meer te weten te komen over de bouw van dergelijke schepen in die tijd. Er hebben zo’n 400 vrijwilligers aan de bouw gewerkt. In 1990 was het schip één van de publiekstrekkers van SAIL.

Dokbeurt 2020
In 2020/21 onderging het VOC-schip gedurende 30 weken een grootscheepse dokbeurt, dat wordt ook wel ‘opkalefateren’ genoemd. Tijdens dit groot onderhoud zijn zwakke plekken in het schip gerepareerd en waterdicht gemaakt door naden te breeuwen, houtrot op te sporen en aangetast materiaal te vervangen zoals de drie masten en de ra’s; het hout dat dwars op de mast bevestigd is.

Daarnaast kreeg het schip een nieuwe laag lak en verf om het te beschermen tegen weer en wind. Het schip gaat nu weer zo’n 15 jaar mee.

Het Scheepvaartmuseum wil graag inspireren met duurzame projecten en heeft Hout van je Stad gevraagd om het hout van de oude masten te hergebruiken voor deze unieke kaasplank.