Logo_Hout-van-je-Stad

Iep Frederikhendrikbuurt Amsterdam 1971-2022

Deze bijzondere Stadsplank (of bijzonder meubel) is gemaakt van het hout van een iep die 49 jaar in de Frederik Hendrikbuurt in Amsterdam heeft gestaan. Dit voormalige industriegebied kent een lange en interessante geschiedenis waarvan de sporen nog steeds te vinden zijn. Het gebied dat nu West is, lag voor de 17e eeuw buiten de vestingwerken van Amsterdam en was vrijwel onbebouwd. Een ideale locatie om molens te plaatsen die het handmatig zaagwerk over konden nemen. En dat was nodig ook, want de vraag naar hout voor de scheeps- en woningbouw nam snel toe. Tussen de stadswal en de Kostverlorenvaart werden tientallen houtzaagmolens gebouwd.

Zo ontstond de ‘Zaagmolenbuurt’.

De molens werden uiteindelijk na jaren van dienst ingehaald door het stoomtijdperk. Daarnaast was er ruimte nodig voor weer verdere uitbreiding van Amsterdam.

Niet alle molens zijn echter verdwenen. Zaagmolen de ‘De Otter’ is de laatste van deze zaagmolens die nu nog overeind staat. De oudste paltrokmolen van Nederland (1631) staat nu midden tussen de bebouwing en is een aandenken aan het ontstaan van de buurt.

De Hollandse iep is een snelgroeiende loofboom die veel in Nederland voorkomt, met name in Amsterdam. De iep, ook bekend als olm, heeft een rechte stam en een losse, brede kroon. De grijze gebarsten schors, groene bladeren die geel kleuren in de herfst en de kleine roodbruine bloemen, maken het een schilderachtige boom.