Logo_Hout-van-je-Stad

Es Amsterdamse Bos 1975-2021

Deze bijzondere Stadsplank is gemaakt van een es afkomstig uit het Amsterdamse Bos. Amsterdams’ grootste parkbos is 3x keer groter dan Central Park in New York en jaarlijks komen er 6 miljoen bezoekers.

Het Amsterdamse Bos is in de jaren ‘30 van de vorige eeuw aangeplant met als doel een gebruiksbos te worden voor alle Amsterdammers. Het Amsterdamse Bos moest een ideale mix zijn van natuurlijk parklandschap en mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. De jaren dertig waren jaren van crisis met hoge werkloosheid. Amsterdam had toen ruim 50.000 werklozen en de gemeente was op zoek naar werkverschaffingsprojecten. De aanleg van het Bos bood hiertoe een goede mogelijkheid met als financieel voordeel dat het rijk een deel van de loonkosten betaalde. Veel Amsterdammers hebben familie gehad die bij dit project betrokken zijn geweest.

Een es is makkelijk te herkennen aan de veervormige bladeren en de zwarte knopschubben. Het is een trotse sterke boom die wel 20 tot 40 meter hoog kan worden en wel 100 tot 150 jaar oud. Het hout van de es is lichtgekleurd, taai en sterk. Vanwege deze elasticiteit wordt het veel gebruikt voor liggers van gymnastiektoestellen en voor stelen van bijlen en spades.