Logo_Hout-van-je-Stad

Plataan Hartveldseweg Diemen

Deze bijzondere Stadplank is gemaakt van het hout van een plataan die 32 jaar aan de Hartveldseweg in Diemen heeft gestaan. Deze straat loopt door de buurt Centrum West en ligt in het verlengde van de Amsterdamse Middenweg.

De straat is ontstaan bij de aanleg van de Weespertrekvaart in 1639, die parallel aan de weg loopt. Deze waterweg verbindt de Amstel met de Vecht en is in eerste instantie gegraven voor trekschuiten om het transport van jenever, brandewijn en andere handels- goederen te vergemakkelijken. Na de opening van de vaart verplaatste het centrum van Diemen zich van Oud-Diemen naar de Diemerbrug.

Van 1881 tot ca. 1940 reed de (stoom)tramdwars door het hectische verkeer over de toen nog erg nauwe Hartveldseweg. Deze tram werd in de volksmond de ‘Gooische Moordenaar’ genoemd, vanwege de vele verkeersslachtoffers. Menig Amsterdammer maakte in het weekend graag gebruik van deze tram om hun geliefde cafés en terrassen rond de Diemerbrug te bezoeken. In de jaren tussen 1920 en 1940 is het gebied ingrijpend veranderd en veel van de oorspronkelijke bebouwing aan het water verdween. Diemen transformeerde van een met name agrarische plaats tot een modern stedelijk dorp.

De plataan is een schitterende loofboom die juist opvalt door zijn ‘camouflage-schors’.
Het karakteristieke legerprintje ontstaat doordat de bast van de boom in stukjes afbrokkelt. De grote groene handvormige bladeren kleuren geel in de herfst. Ook het wintersilhouet is prachtig, met name als er vruchtballen aan de twijgen bungelen. Het is een genot om de kleurenpracht van duizenden tinten groen, geel en bruin te zien.