Logo_Hout-van-je-Stad

Eik begraafplaats De Nieuwe Ooster

Deze bijzondere Stadplank is gemaakt van het hout van een oude eik die 104 jaar op De Nieuwe Ooster(begraafplaats) heeft gestaan. Tussen de graven van vele Amsterdammers heeft hij samen met zijn soortgenoten de wacht gehouden.

Het ontwerp voor de nieuwe begraafplaats (en tevens het Oosterpark) is gemaakt door Leonard Anthony Springer.
Hij heeft het het karakter van een landschappelijk wandelpark gegeven, met slingerende paden en schilderachtige boomgroepen.

Vanaf de opening in 1894 heeft De Nieuwe Oosterbegraafplaats een bijzondere verzameling bomen gehad. Springer stond bekend als groot
dendroloog en plaatste graag exoten en inheemse beplanting naast elkaar. In 2007 is de ‘Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster’ opgericht,
die het werk van Springer voortzet door zorg te dragen voor de collectie bomen en nieuwe aanplant. Er worden bovendien rondleidingen en boomcursussen georganiseerd.

De eik behoort tot de familie van de beukachtige. Deze majestueuze loofboom heeft een gladde grijze stam en glimmend roodbruin tot grijze twijgen die behoorlijk grillig groeien. Het leerachtige blad is omgekeerd eirond en gelobd. Na de groengele aarvormige katjes, krijgt de boom de kenmerkende eikels, die een belangrijke voedselbron voor diverse dieren vormen.