Logo_Hout-van-je-Stad

Esdoorn Amsterdamse Bos 1984-2019

Deze bijzondere Stadsplank is gemaakt van een esdoorn afkomstig uit het Amsterdamse Bos. Hout van Amsterdams’ grootste parkbos. Het is 3x keer groter dan Central Park in New York en jaarlijks komen er 6 miljoen bezoekers. Het Amsterdamse Bos is in de jaren ‘30 van de vorige eeuw aangeplant met als doel een recreatiebos te worden voor alle Amsterdammers. Het Amsterdamse Bos moest een ideale mix zijn van natuurlijk parklandschap en mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. De jaren dertig waren jaren van crisis met hoge werkloosheid. Amsterdam had toen ruim 50.000 werklozen en de gemeente was op zoek naar werkverschaffingsprojecten. De aanleg van het Bos bood hiertoe een goede mogelijkheid met als financieel voordeel dat het rijk een deel van de loonkosten betaalde. Veel Amsterdammers hebben familie gehad die bij dit project betrokken zijn geweest.

Elk najaar geven de Esdoorns het park extra kleur want deze boomsoort staat bekend om haar prachtige herfsttinten. In Canada zijn ze zelfs zo dol op de boom dat het blad hun nationale vlag siert. Esdoornhout is lekker stevig en wordt dan ook veel gebruikt voor meubels en vloeren.