Logo_Hout-van-je-Stad

Iep Buiksloterweg 1930-2018

Deze bijzondere Stadsplank is gemaakt van het hout van een zeer oude iep uit het Noorderpark in Amsterdam. De boom stond 88 jaar aan de Buiksloterweg langs het Noordhollandsch Kanaal. Sinds 1 januari 1921 is Buiksloot een wijk in het
stadsdeel Amsterdam-Noord. Vóór die tijd was het een zelfstandige gemeente in een poldergebied van de streek Waterland. Het nabij gelegen water is heeft altijd een grote rol gespeeld in het dagelijks leven in het fraaie lintdorp. De Buiksloterdijk bood bescherming tegen het open water van het IJ. De oude dorpskern ligt dan ook ten noorden van deze dijk. De Buiksloterweg liep over het buitendijks schiereiland en verbond het dorp juist met het water.

De vroegere bewoners van Buiksloot leefdenvoornamelijk van de handel en scheepvaart.
Het dorp leverde eind zeventiende eeuw veel schippers en bemanningsleden aan Amsterdamse koopvaardijschepen. Er is zelfs een aantal walvisvaarders bekend. De aanleg van het Noordhollandsch Kanaal (1826) en het Noordzeekaneel (1876) zorgde voor een toename inbedrijvigheid.

De Hollandse iep is een snelgroeiende loofboom die veel voorkomt in Nederland, met name in Amsterdam. De iep, ook bekend als olm, heeft een brede kroon en opvallend lange hoofdtakken. De grijze gebarsten schors, groene bladeren die geel kleuren in het najaar en de opvallend roodbruine winterknoppen, maken het een kleurrijke boom die bijna van dag tot dag van tint veranderd.