Logo_Hout-van-je-Stad

Eik Amsterdamse Bos 1978-2017

Deze Stadsplank is gemaakt van een eik afkomstig uit het Amsterdamse Bos. Bijzonder hout van Amsterdams’ grootste parkbos. Het is 3x keer groter dan Central Park in New York. Jaarlijks komen er 6 miljoen bezoekers en het Bos is dag en nacht open.

Het Amsterdamse Bos is in de jaren ‘30 van de vorige eeuw aangeplant met als doel een gebruiksbos te worden voor alle Amsterdammers. Het Amsterdamse Bos moest een ideale mix zijn van natuurlijk parklandschap en mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. De jaren dertig waren jaren van crisis met hoge werkloosheid. Amsterdam had toen ruim 50.000 werklozen en de gemeente was op zoek naar werkverschaffingsprojecten. De aanleg van het Bos bood hiertoe een goede mogelijkheid met als financieel voordeel dat het rijk een deel van de loonkosten betaalde. Veel Amsterdammers hebben familie gehad die bij dit project betrokken zijn geweest.