Logo_Hout-van-je-Stad

Beuk Amsterdamse Bos 1980-2017

Deze bijzondere Stadsplank is gemaakt van een beuk afkomstig uit het Amsterdamse Bos. Het Amsterdamse Bos is op 20 minuten fietsen vanaf het centrum van Amsterdam en 3x keer groter dan Central Park in New York. Jaarlijks komen er 6 miljoen bezoekers en het Bos is dag en nacht open.

Het Amsterdamse Bos is in de jaren 30 van de vorige eeuw aangeplant met als doel een gebruiksbos te worden voor alle Amsterdammers. Het Amsterdamse Bos moest een ideale mix zijn van natuurlijk parklandschap en mogelijkheden voor recreatie en ontspanning.

De jaren dertig waren jaren van crisis met hoge werkloosheid. Amsterdam had toen ruim 50.000 werklozen en de gemeente was op zoek naar werkverschaffingsprojecten. De aanleg van het Bos bood hiertoe een goede mogelijkheid met als financieel voordeel dat het rijk een deel van de loonkosten betaalde. Veel Amsterdammers hebben familie gehad die bij dit project betrokken zijn geweest.

Je herkent de beuk aan de bijna altijd gladde stam met een bast die grijs tot grijsgroen van kleur is. In bossen geven ze het effect van een kathedraal. Beuken kunnen wel 200 tot 300 jaar oud worden. De Nederlandse naam beuk is zeer nauw verwant met het woord boek. De eerste boekingen werden verricht op plankjes van beukenhout en bij het uitvinden van de boekdrukkunst werd beukenhout gebruikt om letters en houtsneden te vervaardigen.