Logo_Hout-van-je-Stad

Beuk Amsterdamse Bos 1951-2015

Deze Stadsplank is gemaakt van een beuk (Fagus sylvatica) afkomstig uit het Amsterdamse Bos. Deze boom is geplant in 1951 en gerooid in 2015. Het Amsterdamse Bos is een kunstmatig aangelegd bos op 20 minuten fietsen vanaf het Rijksmuseum en 3x keer groter dan Central Park in New York. Jaarlijks komen er 6 miljoen bezoekers en het Bos is altijd open.

Je herkent Beuken aan hun bijna altijd gladde stammen met een bast die grijs tot grijsgroen van kleur is. Beuken kunnen wel 200 tot 300 jaar oud worden. De Nederlandse naam beuk is zeer nauw verwant met het woord boek. De eerste boekingen werden verricht op plankjes van beukenhout en bij het uitvinden van de boekdrukkunst werd beukenhout gebruikt om letters en houtsneden te vervaardigen.

Historie: Het Amsterdamse Bos is in de jaren 30 van de vorige eeuw aangeplant met als doel een gebruiksbos te worden voor alle Amsterdammers. Inspiratie hiervoor werd uit het buitenland gehaald. Het Amsterdamse Bos moest een ideale mix zijn van natuurlijk parklandschap en mogelijkheden voor recreatie en ontspanning.

Aanleg:  De jaren dertig waren jaren van crisis met hoge werkloosheid. Amsterdam had toen ruim 50.000 werklozen en de gemeente was naarstig op zoek naar werkverschaffingsprojecten. De aanleg van het Bos bood hiertoe een goede mogelijkheid met als financieel voordeel dat het rijk een deel van de loonkosten betaalde. Veel Amsterdammers hebben familie gehad die bij dit project betrokken zijn geweest.