Logo_Hout-van-je-Stad

Iep Jan van Galenstraat 1987-2016

De boom waar deze bijzondere snijplank van gemaakt is, komt uit stadswijk de Baarsjes in Amsterdam. Om precies te zijn uit een binnentuin op de Jan van Galenstraat ter hoogte van het Erasmuspark. De reden van de kap is dat er tijdens de julistorm van 2015 een groot gedeelte van de top uitgebroken is. Het was te gevaarlijk de boom te laten staan.

Tot het begin van de 19e eeuw bestond het gebied dat nu De Baarsjes heet, uit weilanden en boerderijen: de Baarsjespolder. In 1900 werden er reeds stedebouwkundige plannen gemaakt voor de Baarsjes, maar pas in 1921 werd er grootschalig gebouwd omdat toen grote gedeelten van Sloten werden geannexeerd door Amsterdam tussen 1920 en 1940 werd het gebied volgebouwd met nieuwe woningen. De architecten lieten zich door de Amsterdamse Schoolstijl inspireren en inmiddels zijn veel gebouwen Rijksmonument.

Jan van Galen (1604 -1653) was een Nederlands vlootkapitein. Zijn paalgraaf leest het volgende gedicht:

Hier leit in t’Graf van Eer den dapperen Van Galen,
Die eerst ging buit op buit Kastiliën afhalen,
En, met een Leeuwenhert, nabij ‘t Toskaensche strant,
De Britten heeft verjaegt, verovert en verbrandt.
De boom