Logo_Hout-van-je-Stad

Iep Beursplein Damrak Amsterdam

Deze bijzondere Stadplank is gemaakt van het hout van een iep die 37 jaar op het Beurs-plein heeft gestaan. De vertrouwde locatie, met de Beurs van Berlage, de Efectenbeurs en de Bijenkorf, is na de demping van een deel van de Amstel (Damrak) eind 19e eeuw ontstaan. Het hart van de Amsterdamse handel is altijd in de directe omgeving van het Beursplein geweest. De plaats ‘alwaer de Coopluijden dagelicx bi den anderen comen’, is in 1493 de aanduiding voor de noordzijde van de Warmoesstraat.  Amsterdam ontwikkelt zich tot de bakermat van de mondiale aandelenhandel, wanneer de VOC als eerste onderneming ter wereld ‘naar de beurs’ gaat. Het eerste beursgebouw, de Beurs van Hendrick de Keyser, wordt in 1611 in gebruik genomen. Deze wordt in 1845 vervangen door de Beurs van Zocher  (op de plek van de huidige Bijenkorf). In 1903 verhuist de beurs naar de Beurs van Berlage met zijn kenmerkende klokkentoren met daarin de ‘Beursbengel’. Het gebouw biedt onderdak aan vier beurzen, ieder met een aparte ingang: de goederenbeurs, schippersbeurs, graanbeurs en efectenbeurs.

De effectenhandelaren gaan in 1913 naar het Efectenbeursgebouw aan Beursplein 5, wat zich ontwikkelt tot de ontmoetingsplaats van vraag en aanbod van kapitaal in Nederland en uitgroeit tot het begrip dat het vandaag de dag is.  Het burgerlijk huwelijk tussen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima is op 2 februari 2002 voltrokken in de Beurs van Berlage door toenmalig burgemeester Job Cohen.