Logo_Hout-van-je-Stad

Zomereik, Duin Almere 1977-2016

Deze snijplank is gemaakt van een 38-jarige eik uit het Muiderbos bij Almere. In een deel van dit bos wordt het woningbouwproject “Duin” ontwikkeld, direct aan het IJmeer met zicht op Amsterdam. “Duin” wordt aan de rand van de stad ontwikkeld en krijgt een ruig karakter; één voet in de stad en de andere in de natuur.

Het Muiderbos is ongeveer 41 ha. groot en is vanaf eind jaren zeventig tot begin jaren tachtig aangeplant. Er zijn bomen aangeplant die van nature op deze grondsoort voorkomen zoals populier (verschillende soorten), es, esdoorn, beuk en eik. Waar fijne zandgronden aan het oppervlak komen zijn ook fijnspar en Corsicaanse den aangeplant.

De eik kan uitgroeien tot een zeer grote boom en wordt daarom wel beschouwd als de koning van het bos. De boom is het symbool van de kracht, macht, schoonheid, lange levensduur en hoogte. “Drie eeuwen groeit hij en staat hij pal, de volgende drie brengen zijn val” zegt een oude volkswijsheid. Bomen van 30 meter hoog met een stamdiameter van 1,5 meter zijn geen uitzondering. De eik is goed herkenbaar aan het onregelmatig gelobde blad op korte steeltjes. De boom bloeit om de twee tot drie jaar, een beurtjaar, en geeft dan ook eikels.

De eik levert prachtig hout; sterk, duurzaam en een mooie kleur. Vroeger werd het veel toegepast in de scheepsbouw en de bouw. Bij de restauratie van oude schepen en gebouwen is het daarom nog steeds veel gezocht. Tegenwoordig wordt veel eiken gebruikt voor meubels en vloeren. Andere bekende toepassingen zijn gekuipte vaten voor wijn en sherry (de smaak wordt deels ontleend aan de looistoffen in het hout) en spoorbielzen voor de spoorwegen.