Logo_Hout-van-je-Stad
 

BESTELLINGEN EN RETOURNEREN

1. Algemeen

Hout van je Stad biedt producten zoals onder andere Stadsplanken en meubels aan, hierna samen te noemen de ‘ Producten’.

Door een bestelling te plaatsen voor, of gebruik te maken van onze Producten, ga je automatisch akkoord met en ben je gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. Als je vragen hebt, neem dan contact op met info@houtvanjestad.nl voordat je een bestelling plaatst.

2. Bestellingen
Er komt een overeenkomst tussen jou en ons tot stand, zodra wij de betaalautorisatie voor je bestelling hebben bevestigd en jouw bestelling per e-mail hebben bevestigd. Als je binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geen bevestiging hebt ontvangen, neem dan contact op met ons.

Indien de Producten niet meer beschikbaar zijn, al dan niet nadat de bestelling is bevestigd, zullen wij dit aan je laten weten. Je kan ervoor kiezen om een ander Product te bestellen via onze Website of de bestelling te annuleren. Eventueel gedane betalingen zullen bij annulering worden gerestitueerd.

Door een bestelling te plaatsen, bevestig je dat de door jou verstrekte gegevens volledig en correct zijn, je 16 jaar of ouder bent en wettelijk bevoegd bent om een bestelling te plaatsen;

3. Prijzen en Betalingen
Alle prijzen op de Website zijn in Euro en inclusief 21% BTW.

De betaling geschiedt bij het plaatsen van jouw bestelling. Alle debet kaarthouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Indien de kaartuitgever de betaling weigert, kan Hout van je Stad jouw bestelling weigeren.

Wij bieden geen gratis levering en/of retournering aan.

5. Eigendomsvoorbehoud
Hout van je Stad blijft eigenaar van de Producten totdat je volledig aan de betalingsverplichting hebt voldaan. Na levering, maar voordat de betaling volledig is voldaan, ben je verantwoordelijk voor het veilig en onbeschadigd houden van de Producten.

Indien je de betaling niet tijdig en/of niet volledig hebt verricht, kan Hout van je Stad te allen tijde de Producten terugvorderen en ophalen, waaraan je alle medewerking zal moeten verlenen.

Indien Hout van je Stad de Producten op grond van dit artikel terugvordert, wordt de overeenkomst ontbonden. Het recht van Hout van je Stad om schade en rente te vorderen wordt door deze ontbinding niet beperkt.

Indien je de Producten vóór de levering hebt betaald, houdt Hout van je Stad de Producten voor je tot aan de levering.

6. Levering en defecten
De plaats van levering wordt geacht het verzendings- of leveringsadres te zijn dat je bij jouw bestelling opgeeft. De Producten worden geacht te zijn geleverd wanneer zij door of namens jou op het afleveradres worden aanvaard. Als je de Producten na twee (2) pogingen tot levering niet in ontvangst neemt, nemen wij contact met je op voor verdere instructies en kunnen wij opslagkosten en eventuele verdere leveringskosten in rekening brengen. Indien wij ondanks onze redelijke inspanningen niet in staat zijn om contact met je op te nemen, de levering opnieuw te regelen of afhaling te regelen, kan Hout van je Stad de overeenkomst beëindigen.

Producten die je afhaalt worden geacht te zijn geleverd op het moment dat je ze ophaalt in de betreffende winkel.

Wij streven ernaar om de Producten binnen 2 (twee) tot 4 (vier) werkdagen na aanvaarding van de bestelling te leveren. Levertijden zijn schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd.

Wij zijn wettelijk verplicht om de Producten conform de overeenkomst te leveren. Je dient de Producten zo spoedig mogelijk na levering op gebreken te controleren en ons bij voorkeur binnen zeven (7) dagen op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de Producten, zodat wij, indien nodig, een vordering kunnen instellen tegen de vervoerder. Je dient ons in ieder geval binnen dertig (30) dagen na levering op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de Producten. Defecte Producten kunnen worden geretourneerd zoals beschreven in Paragraaf ‘6. Annulerings- en Retourbeleid’ van deze AV.

7. Retourneren
Je kunt bestelde Producten binnen veertien (14) dagen na levering retourneren of omruilen, ongeacht de reden. Gedurende deze periode dien je zorgvuldig omgaan met het Product, de verpakking en bijbehorende materialen. Je zult het Product alleen uitpakken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het Product wilt behouden.

Indien je een Product wilt retourneren, dient dit in de originele verpakking en met alle bijbehorende materialen te gebeuren. Tevens dient het Product in de originele staat te zijn, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Je kunt contact met ons opnemen per e-mail aan bestellingen@houtvanjestad.nl om een retournering aan te vragen en de Producten binnen veertien (14) dagen na jouw annulering (volgens onze instructies) per post te retourneren of terug te brengen naar de werkplaats van Hout van je Stad.

Eventuele kosten voor het retourneren van producten betaal je zelf.

Na ontvangst van de annulering van de bestelling, en zonder dat de Producten worden geruild voor een ander Product, zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de annulering, de aankoopprijs en de initiële leveringskosten (indien van toepassing) restitueren. In het geval van een omruiling wordt het aankoopbedrag van het nieuwe Product verrekend met het aankoopbedrag van het geretourneerde Product. Afhankelijk van die bedragen kan een extra betaling van je nodig zijn.

 

COOKIES

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Hout van je Stad gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hout van je Stad gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en ter optimalisatie van de eigen website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen of inhoud van de winkelwagen onthouden wordt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We gebruiken geen cookies die jouw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel voor u om door onze website te bladeren en de functies ervan te gebruiken. Denk hierbij aan de toegang tot beveiligde delen van de site, of cookies waarmee we uw artikelen in het winkelwagentje kunnen bewaren terwijl u online winkelt. Volgens de AVG hoeven we hier geen toestemming voor te vragen, maar moeten we wel uitleggen dat we ze gebruiken en waar ze voor dienen. Bij deze.


Voorkeurscookies
Deze cookies, ook bekend als ‘functionaliteitscookies’, zorgen ervoor dat de website keuzes kan onthouden die u in het verleden heeft gemaakt, zoals wat uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn om automatisch in te loggen. In de huidige website gebruiken we dit alleen voor het beheer van de website door onze webmasters.


Statistische cookies
Deze cookies, ook bekend als ‘prestatiecookies’, verzamelen informatie over hoe u een website gebruikt, zoals welke pagina’s u heeft bezocht en op welke links u heeft geklikt. Niets van deze informatie kan worden gebruikt om u te identificeren. Hun enige doel is het verbeteren van de websitefuncties. Dit geldt ook voor cookies van analysediensten van derden, zolang de cookies uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door de eigenaar van de bezochte website. Concreet gebruiken we Google Analystics om te kijken hoe de website wordt gebruikt door onze bezoekers zodat we de website kunnen optimaliseren.


Marketingcookies
We maken geen gebruik van marketing cookies. Dit type cookies kunnen uw online activiteiten tracken om adverteerders te helpen relevantere advertenties weer te geven of om te beperken hoe vaak u een advertentie ziet. Deze cookies kunnen die informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Dit zijn permanente cookies en bijna altijd van derden. 

 

PRIVACY VERKLARING

Hout van je Stad, gevestigd aan Slimmeweg 2, 1066 EV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Hout van je Stad
Slimmeweg 2
1066 EV Amsterdam
+31615208073

Tom Marcelis is de Functionaris Gegevensbescherming van Hout van je Stad. Hij is te bereiken via info@houtvanjestad.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hout van je Stad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@houtvanjestad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hout van je Stad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hout van je Stad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor onze nieuwsbrief  en online bestellingen hanteren we een bewaarperiode van 2 jaar.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hout van je Stad verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hout van je Stad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hout van je Stad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@houtvanjestad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we vragen je te legitimeren. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hout van je Stad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hout van je Stad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@houtvanjestad.nl