Logo_Hout-van-je-Stad

Iep Westerhout Alkmaar

Deze bijzondere Stadsplank is gemaakt van het hout van een iep die 65 jaar in de Westerhout in Alkmaar heeft gestaan. Dit groene gebied ten zuiden van de binnenstad is onderdeel van de Alkmaarderhout, een van de oudste stadsparken van Nederland.

In 1607 besloot het stadsbestuur een ‘plantagerie’ net buiten de stadswallen aan te leggen. Dit diende ter verfraaiing van de stad, voor recreatie van de bewoners én als houtopbrengst voor onder andere de Alkmaarse timmerlieden. Er werden voornamelijk iepen geplant die om de zoveel jaar werden gekapt en vervangen door nieuwe.

In 1893 werd de in het park gesitueerde Cadettenschool geopend. Door de bebouwing werd het park minder aantrekkelijk. Rond 1900 werd het, naar ontwerp van L.A. Springer, opnieuw ingericht als Engelse landschapstuin.  In 1930 vestigde het Stadsziekenhuis zich in het oude gebouw van de Cadettenschool en vervolgens werd ‘Huize Westerlicht’ gebouwd.

De Hollandse iep is een snelgroeiende loofboom die veel in Nederland voorkomt. De iep, ook bekend als olm, heeft een rechte stam en een losse, brede kroon. De grijze gebarsten schors, groene bladeren die geel kleuren in de herfst en de kleine roodbruine bloemen, maken het een schilderachtige boom.